วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Keyword คืออะไร สำคัญยังไงต่อเว็บไซต์


Keyword ก็คือ คำหรือข้อความ ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พิมพ์ลงไปเพื่อใช้ในการ
ค้นหาเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่าง ๆ


ความหมายของ Keyword นั้น จะเป็นคำ ที่ใช้ในการอธิบายรูป ลักษณะของเอกสาร เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง รายละเอียดอย่างย่อของเอกสาร เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว ในการสืบค้น

ดังนั้น Keyword จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัว ของบล็อก หรือเว็บไซต์ของเรา


เราควรใส่ keyword ในเว็บเพจตรงใหนดี จึงได้ผลดีกับธุรกิจของเรา

1 ใส่ keyword ที่บริเวณ ชื่อหน้าเพจ 
2 ใส่ keyword ที่บริเวณชื่อหัวข้อของเนื้อหา
3 ใส่ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนแรก 
   ใส่ Keyword ไว้ในตำแหน่ง 20 คำแรกโดยประมาณ ให้ชัดเจน
4 ใส่ keyword ที่บริเวณ ลิงค์เชื่อมโยงมาตรฐาน 
   คือการเชื่อมโยงในลักษณะ การใช้ Text link เป็นตัวเชื่อมโยง 
   แล้วแทรก Keyword ผสมเข้าไปด้วย
5 ใส่ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนสุดท้ายของหน้า เพื่อช้ในการสรุปเนื้อหา
6 ใส่ keyword ที่บริเวณ เมนูเลื่อนลง Drop down menu นี้เป็นที่ซ่อน 
    Keyword ที่ดีอีกที่ที่ไม่ควรมองข้าม
7 ใส่ keyword ตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ 
    หากใช้ Keyword มากกว่า 1คำ ควรใช้เครื่องหมาย " - " เป็นตัวคั่นกลาง
8 ใส่ keyword ที่บริเวณ คำอธิบายรูปภาพ เพราะว่า 
    Search Engine ไม่รู้จักรูปภาพ แต่เราสามารถบอกได้ด้วยวิธีนี้
9 ใส่ keyword ที่บริเวณ คำอธิบาย ลิงค์ 
10 ใส่ keyword ในการจด Domain name

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น